Bli en mästare på möten!

2010-10-27

Att kunna leda effektiva och strukturerade möten är en konst och något som kommer att uppskattas av alla dina kollegor och chefer. Grundtanken är att varje möte ska leda till ett konkret resultat. Hur tar du dig dit?

Det är viktigt att i förhand planera mötet och vad ni vill uppnå. Bjud inte in alltför många personer utan håll dig till dem som verkligen behöver vara med. Kommunicera i god tid vart och när mötet hålls och bifoga gärna eventuella underlag och kanske en agenda. På så sätt slipper dyrbar mötestid spenderas på sådant som hade kunnats gå igenom innan enskilt av varje mötesdeltagare.

Kom i tid! Det sänder mycket negativa signaler att inte respektera dina kollegors stressade arbetsdagar. Sammanfatta det ni kommer fram till och se till att tydligt kommunicera vilka personer som behöver utföra någon av de arbetsuppgifter ni identifierat.

Lämna en kommentar