Corporate storytelling

2011-05-31

Corporate storytelling handlar om att fokusera på de små berättelserna – möten mellan människor som visar på den roll just ditt företag spelar i samhället eller för den enskilda människan. Det är ett effektivt sätt att med små medel associera ditt företagsnamn med positiva känslor.

Fokusera på de mjuka värdena och berätta vad som är viktigt med just ditt företag. Är ni framgångsrika investerare, goda människokännare eller har den bästa personalpolicyn? Hitta en historia från verkligheten som exemplifierar er styrka, vad ni bidrar med till samhället, och sprid den.

Du kan använda din historia b l a i marknadsföring, under försäljningsprocessen och rekrytering. Gör den till en del av hemsidan och se till att personalen känner till historien så att även dom kan sprida den vidare. Välj en historia som ni alla känner att ni kan vara stolta över så går budskapet fram lättare.

Lämna en kommentar