Den optimala arbetsgruppen

2011-12-29

Hur många deltagare ska en optimal arbetsgrupp innehålla? Blir ni för många är det svårt att överblicka alla delar av arbetet och är ni för få är det troligt att ni saknar någon viktig kompetens och att något av dynamiken som finns i större grupper uteblir.

Men det är inte bara antalet deltagare som spelar roll. Era olika personligheter och färdigheter påverkar också liksom könet. Många menar att grupper bestående av både män och kvinnor ofta presterar bättre. När det kommer till personligheter är det viktigt att tänka på att ni ska komplettera varandra vid rekryteringen av nya medarbetare. Om gruppen bara består av utåtgående sociala nätverkare kanske det är bra att komplettera med en mer lugn och tillbakadragen personlighet? Alla har en uppgift att fylla och det är viktigt att uppskatta de olika färdigheter olika personligheter kan bidra med samt uppmuntra till en öppen och generös arbetsmiljö.

Lämna en kommentar