Misslyckanden leder till framgång

2010-09-30

Kommer du ihåg ditt senaste misstag? Chansen är stor att du mycket väl kommer ihåg varje liten detalj. Använd dig av detta – på ett konstruktivt sätt.

Ofta tenderar vi att fokusera på fel saker och misslyckas vi med något biter sig känslan kvar som en bitter eftersmak av händelsen vilket gör att vi försöker förtränga. Förträngning är dock det sämsta man kan göra i situationen. Istället för att förtränga – analysera vad det var som gick fel och dra lärdomar. Vad kan du göra annorlunda nästa gång? Vilka bitar i dig själv behöver du jobba vidare på?

Framgångsrika personer är generellt duktiga på detta. Koppla bort dig som person från själva händelsen. Det var inte du som var misslyckad utan ditt handlande i den aktuella situationen. När du insett detta har du kommit ett stort steg på vägen och kan rationellt bedöma vad du gjort fel. En insiktsfull person gör inte om samma fel två gånger.

Lämna en kommentar