Teamwork lyfter försäljningen

2012-07-30

Att jobba i team istället för individuellt leder till effektivitetsvinster och i längden förbättrad försäljning. När man jobbar tillsammans skapas ofta en känsla av ansvar för hela gruppen och moralen på företaget stiger.

Fundera över hur ni organiserar arbetet på ditt företag. Jobbar varje person enskilt eller är ni uppdelade i mindre grupper? Jobbar ni enskilt är chansen stor att ni skulle vinna på att omorganisera er. Istället för att varje person ska göra alla uppgifter själv kan man dela upp arbetsbördan på ett sätt som gör att alla tjänar tid och det blir en övergripande effektivitetsvinst för företaget.

Förutom effektivitetsvinster så kan det i många fall vara roligare för de anställda att jobba tillsammans. Det skapar en lagkänsla och en annan lojalitet med sin grupp och i förlängningen också företaget. Ni har med andra ord allt att vinna!

Lämna en kommentar