Artiklar

Förändringsprocessen

2012-11-29
När omvärlden förändras är det viktigt att er försäljningsprocess följer med. Hur går ni tillväga för att hänga med? Många människor känner obehag inför förändringar och vill hellre arbeta på som vanligt. Studera gruppdynamiken på företaget och identifiera vilka som har lätt för ...

Teamwork lyfter försäljningen

2012-07-30
Att jobba i team istället för individuellt leder till effektivitetsvinster och i längden förbättrad försäljning. När man jobbar tillsammans skapas ofta en känsla av ansvar för hela gruppen och moralen på företaget stiger. Fundera över hur ni organiserar arbetet på ditt företag. Jobbar ...

Passa dig för säljfloskler

2011-10-30
Som säljare behöver du vara ständigt på tå och veta vad som gäller inom din bransch och inom försäljning som helhet. Många människor är väldigt känsliga för typiska säljtrick och det gäller att du är steget före för att inte verka alltför påflugen ...

Öka din försäljning

2011-09-28
Fokusera på ökad försäljning, allt annat löser sig alltid men om du inte säljer kan du lika gärna lägga ner hela verksamheten. Det handlar om existensberättigande. Ditt företag finns ju inte primärt till för din skull utan för era kunder. ...

Corporate storytelling

2011-05-31
Corporate storytelling handlar om att fokusera på de små berättelserna – möten mellan människor som visar på den roll just ditt företag spelar i samhället eller för den enskilda människan. Det är ett effektivt sätt att med små medel associera ditt företagsnamn med positiva känslor. ...

Service kostar

2011-03-31
Det går inte att komma undan. En produkt helt utan service är bara halvfärdig. Det är viktigt för dig som säljare att se till helheten i ert erbjudande. En produkt som har en defekt som ni tar hand om och fixar kan i bästa fall ...

Kunduppfattning

2010-06-21
Vilken är ditt företags image? Om du är väl insatt i hur ditt företag uppfattas av kunder, konkurrenter och övriga intressenter har du ett försprång när du ska sälja in din produkt. Är det så att ni uppfattas som ett billigt alternativ men ...

Så skapar du mervärde för kunden

Så skapar du mervärde för kunden
2010-04-16
För kunderna är det visserligen din produkt som står i huvudfokus, men om du har många konkurrenter som säljer samma eller liknande produkter så är det väldigt viktigt att skapa ett mervärde för kunden. Vid all försäljning handlar det om att berätta för kunden ...

Så ger du dina kunder ett erbjudande de inte kan säga nej till

Så ger du dina kunder ett erbjudande de inte kan säga nej till
2010-04-14
Att vara en bra säljare innebär att du försöker erbjuda kunden en produkt som kan tillfredsställa hans behov eller lösa ett problem som han har. Det är upp till dig att berätta om din produkts fördelar och på vilket sätt din produkt kan hjälpa ...

Artiklar om försäljning

2010-02-19
Inom kort startar vi en en artikelserie om försäljning. Här kommer du som blivande eller befintlig säljare kunna läsa intressanta artiklar och få del av smarta säljtips. Vänligen återkom inom kort!