Artiklar

Den optimala arbetsgruppen

2011-12-29
Hur många deltagare ska en optimal arbetsgrupp innehålla? Blir ni för många är det svårt att överblicka alla delar av arbetet och är ni för få är det troligt att ni saknar någon viktig kompetens och att något av dynamiken som finns i större grupper ...

Misslyckanden leder till framgång

2010-09-30
Kommer du ihåg ditt senaste misstag? Chansen är stor att du mycket väl kommer ihåg varje liten detalj. Använd dig av detta – på ett konstruktivt sätt. Ofta tenderar vi att fokusera på fel saker och misslyckas vi med något biter sig känslan kvar ...